banner espa         ΑΘΗΝΑ: Σοφοκλέους 5, 210 3221956,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Ναπολέων Ζέρβα 98, 26510 68532
ΑΡΤΑ: Πορφ.Μητροπολίτου 14, 26810 75520
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124610415000
techlabeu@gmail.com

Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που πρόκειται να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου, εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, το επταετούς διάρκειας πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ1, δηλαδή 40% υψηλότερο από τα σημερινά επίπεδα.
Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν υποστήριξη για σπουδές, εργασία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 650 000 φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενοι, καθώς και περισσότεροι από 500 000 νέοι που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών ή εθελοντισμού στο εξωτερικό. Οι φοιτητές που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στο εξωτερικό, σπουδές για τις οποίες σπανίζουν οι κρατικές υποτροφίες ή τα δάνεια, θα επωφεληθούν από ένα νέο πρόγραμμα εγγυήσεων δανείων που θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Το Erasmus+ θα παρέχει επίσης χρηματοδότηση για εργαζομένους στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για νεαρούς εργαζομένους και για συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων, κολεγίων, σχολείων, επιχειρήσεων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Erasmus+ : οι δικαιούχοι

– 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορέσουν να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό· συμπεριλαμβάνονται 450 000 περίοδοι πρακτικής άσκησης·
– 650 000 φοιτητές επαγγελματικών σχολών και μαθητευόμενοι θα λάβουν υποτροφίες για να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να εργαστούν στο εξωτερικό·
– 800 000 εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί καθηγητές, επιμορφωτές, εκπαιδευτικό προσωπικό και νεαροί εργαζόμενοι θα διδάξουν ή θα καταρτίσουν άτομα στο εξωτερικό·
– 200 000 μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν πλήρη κύκλο σπουδών Master σε άλλη χώρα θα επωφεληθούν από εγγυήσεις δανείων·
– Περισσότεροι από 500 000 νέοι άνθρωποι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε εθελοντισμό στο εξωτερικό ή σε ανταλλαγές νέων·
– Περισσότεροι από 25 000 φοιτητές θα λάβουν υποτροφίες για κοινά πτυχία master, που προϋποθέτουν σπουδές σε δύο τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού·
– 125 000 σχολεία, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα για την εκπαίδευση ενηλίκων, οργανώσεις της νεολαίας και επιχειρήσεις θα λάβουν χρηματοδότηση για τη δημιουργία 25 000 «στρατηγικών συμπράξεων» με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και την ενθάρρυνση διασυνδέσεων με τον κόσμο της εργασίας·
– 3 500 εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις θα λάβουν υποστήριξη για να δημιουργήσουν περισσότερες από 300 «συμμαχίες γνώσης» και «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» για την τόνωση της απασχολησιμότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας·
– 600 συμπράξεις στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών μη κερδοσκοπικών αθλητικών εκδηλώσεων, θα λάβουν επίσης χρηματοδότηση.

Ιστορικό
Το Erasmus+ δρομολογείται σε μια εποχή κατά την οποία περίπου έξι εκατομμύρια νέοι άνθρωποι είναι άνεργοι στην ΕΕ – ενώ ειδικότερα στην Ισπανία και στην Ελλάδα τα επίπεδα της ανεργίας στους νέους ξεπερνούν το 50%. Ταυτοχρόνως, υπάρχουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας και το ένα τρίτο των εργοδοτών αναφέρουν ότι 3 δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις δεξιότητες που χρειάζονται. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρό χάσμα δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Το Erasmus+ θα αντιμετωπίσει αυτό το χάσμα, παρέχοντας ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση ή απόκτηση εμπειρίας στο εξωτερικό.

Ταυτοχρόνως, η ποιότητα και η καταλληλότητα των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας στην Ευρώπη θα αναβαθμιστούν μέσω της υποστήριξης που θα παρασχεθεί για την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και των νεαρών εργαζομένων και μέσω της συνεργασίας του κόσμου της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας.

Η κινητικότητα φοιτητών και μαθητευομένων δίνει επίσης ώθηση στην κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ κρατών μελών· όσοι έχουν ήδη σπουδάσει ή καταρτιστεί σε άλλη χώρα είναι πιθανότερο να θελήσουν να εργαστούν στο εξωτερικό μελλοντικά.

Ο προϋπολογισμός ύψους 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Αναμένεται να χορηγηθούν πρόσθετα κονδύλια για την κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη δημιουργία ικανοτήτων με τη συμμετοχή χωρών μη μελών της ΕΕ· η απόφαση για τον πρόσθετο αυτό προϋπολογισμό δεν αναμένεται πριν από το 2014.

Το Erasmus+ περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, ειδική γραμμή στον προϋπολογισμό του για τον αθλητισμό. Θα χορηγήσει περίπου €265 εκατομμύρια σε μια επταετία με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, με την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών, όπως το στήσιμο αγώνων και το ντόπινγκ. Θα υποστηρίξει επίσης διακρατικά έργα στα οποία θα συμμετέχουν οργανώσεις μαζικού αθλητισμού, προωθώντας, για παράδειγμα, τη χρηστή διακυβέρνηση, την κοινωνική ένταξη, τη διπλή σταδιοδρομία και τη σωματική άσκηση για όλο τον κόσμο.

Επόμενα βήματα
Η πρόταση εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έγκριση του Συμβουλίου (των κρατών μελών) αναμένεται τον επόμενο μήνα. Το πρόγραμμα Erasmus+ θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2014.

Περισσότερες πληροφορίες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: δικτυακός τόπος Erasmus+
Erasmus+ στο Facebook
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/ Εθνική Μονάδα Erasmus+: δικτυακός τόπος ΙΚΥ
Παράρτημα 1: Υπότροφοι 2007-2013

Ο πίνακας δείχνει τον κατ’ εκτίμηση αριθμό υποτρόφων της ΕΕ για σπουδές, κατάρτιση, εργασιακή εμπειρία και εθελοντισμό στο εξωτερικό στο πλαίσιο των προγραμμάτων «διά βίου μάθησης» και «νεολαία σε δράση» την περίοδο 2007-2013. Καλύπτει τις δράσεις κινητικότητας που θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του Erasmus+.
Το Erasmus+ θα παράσχει χρηματοδότηση για περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα για σπουδές, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση περίπου 50% σε σύγκριση με τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν υποστήριξη στο πλαίσιο των σημερινών προγραμμάτων. Αριθμός συμμετεχόντων* 2007-2013

Χώρα Σύνολο
Αυστρία 67 000
Βέλγιο 73 000
Βουλγαρία 41 000
Κροατία 8 000
Κύπρος 10 000
Τσεχική Δημοκρατία 93 000
Δανία 38 000
Εσθονία 24 000
Φινλανδία 68 000
Γαλλία 331 000
Γερμανία 382 000
Ελλάδα 50 000
Ουγγαρία 64 000
Ιρλανδία 30 000
Ιταλία 220 000
Λετονία 35 000
Λιθουανία 51 000
Λουξεμβούργο 8 000
Μάλτα 6 000
Κάτω Χώρες 114 000
Πολωνία 220 000
Πορτογαλία 63 000
Ρουμανία 80 000
Σλοβακία 42 000

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept