banner espa         ΑΘΗΝΑ: Σοφοκλέους 5, 210 3221956,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Ναπολέων Ζέρβα 98, 26510 68532
ΑΡΤΑ: Πορφ.Μητροπολίτου 14, 26810 75520
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124610415000
techlabeu@gmail.com

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος Leonardo Da Vinci, Μεταφορά Καινοτομίας του ευρωπαϊκού προγράμματος

«Δια Βίου Μάθηση».

 

1. Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci με τίτλο «Enjoy Language»

Ιστοσελίδα έργου: www.enjoy-language.se
Έναρξη: 1/12/2011
Ολοκλήρωση: 30/11/2013
Συνολικοί και επιμέρους στόχοι του έργου:
Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τους νέους που απασχολούνται στον τομέα του τουρισμού και έχουν προβλήματα στην εκμάθηση ξένων γλωσσών να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και την συμμετοχή τους στην κοινωνία της δια βίου μάθησης.

Οι εργασίες που εκτελέσθηκαν από την πλευρά της TECHLAB στα πλαίσια του έργου είναι:

  • Η διοργάνωση κύκλου εργαστηρίων τοπικής εμβέλειας για και άλλων προωθητικών δράσεων με σκοπό την διάδοση και δημοσιότητα του έργου και των αποτελεσμάτων του.
  • Η επιστημονική υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου

2. Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci με τίτλο «CHIMERA» (Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches)

Ιστοσελίδα Έργου: www.chimeraproject.eu
Περίοδος Έναρξης: 1/10/2012
Περίοδος λήξης: 30/9/2014
Το έργο αναδεικνύει την έννοια της δημιουργικότητας (creativity) ως έναν σημαντικό παράγοντα που θα μπορούσε να συμβάλει στην σταθεροποίηση αλλά και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδίως στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης που βιώνουν.
Στόχος είναι η εκπαίδευση επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με την δημιουργικότητα προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόζουν νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού που βασίζονται στην ανάδειξη και ανάπτυξη της δημιουργικότητας στον χώρο εργασίας.

Οι εργασίες που εκτελέσθηκαν από την πλευρά της TECHLAB στα πλαίσια του έργου είναι:

  • Η διοργάνωση κύκλου εργαστηρίων τοπικής εμβέλειας για και άλλων προωθητικών δράσεων με σκοπό την διάδοση και δημοσιότητα του έργου και των αποτελεσμάτων του.
  • Η επιστημονική υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου

3. Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci με τίτλο «Certification of the qualifications of youth workers in NGOs – road to greater recognition of youth work»

Ιστοσελίδα έργου: www.ngo-s.eu
Έναρξη: 1/10/2010
Ολοκλήρωση: 30/9/2012
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μιας διαδικασίας, η οποία πιστοποιεί τις ικανότητες, ιδίως αυτών που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της εργασίας, των εργαζομένων των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) της Ευρώπης. Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:
o αναγνώριση και επικύρωση των ικανοτήτων των εργαζομένων και των εθελοντών των ΜΚΟ
o συγκεκριμενοποίηση των ικανοτήτων που απατούνται από τον τρίτου τομέα (μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις), μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης
o δημιουργία ευρωπαϊκών προτύπων στα αντικείμενα κατάρτισης για τα άτομα που εργάζονται σε ΜΚΟ
o διευκόλυνση της σύγκρισης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων που εργάζονται σε ΜΚΟ, πέραν των εθνικών συνόρων, συμβάλλοντας στη γεωγραφική κινητικότητα
Το έργο αναμένεται να βελτιώσει τις ικανότητες των ατόμων που εργάζονται σε ΜΚΟ παρέχοντας αναγνώριση των ικανοτήτων τους και παρακινώντας τους να αναβαθμίσουν τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητές τους.

Οι εργασίες που εκτελέσθηκαν από την πλευρά της TECHLAB στα πλαίσια του έργου είναι:

  • Η διοργάνωση κύκλου εργαστηρίων τοπικής εμβέλειας για και άλλων προωθητικών δράσεων με σκοπό την διάδοση και δημοσιότητα του έργου και των αποτελεσμάτων του.
  • Η επιστημονική υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου

4. Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci με τίτλο «Youth Unemployment: Fostering Entrepreneurial Skills» (YES)

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.askills.se
Έναρξη: 15/12/2012
Ολοκλήρωση: 14/12/2014
Το έργο «ASkills» έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς με σκοπό να αξιολογήσουν και να πιστοποιήσουν προσόντα μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης, άνεργων ατόμων οι οποίοι έχουν αποκτήσει γνώσεις ικανότητες και δεξιότητες μέσα από το εργασιακό περιβάλλον.Το έργο θα δώσει την ευκαιρία να αξιολογήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που έχουν λάβει ανεπίσημα μέσω της εργασίας, ή της εθελοντικής εργασίας ή μέσα από το ταλέντο όλα αυτά τα χρόνια.
Το έργο ASkills θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων με τις απαραίτητες ασκήσεις για την αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που διαθέτουν και άνεργοι που δεν έχουν πιστοποιηθεί πριν. Επιπλέον, το έργο θα αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης, κυρίως γύρω από αυτά τα βήματα: CV αξιολόγησης, την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση.

Οι εργασίες που εκτελέσθηκαν από την πλευρά της TECHLAB στα πλαίσια του έργου είναι:

  • Η διοργάνωση κύκλου εργαστηρίων τοπικής εμβέλειας για και άλλων προωθητικών δράσεων με σκοπό την διάδοση και δημοσιότητα του έργου και των αποτελεσμάτων του
  • Η επιστημονική υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept