banner espa         ΑΘΗΝΑ: Σοφοκλέους 5, 210 3221956,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Ναπολέων Ζέρβα 98, 26510 68532
ΑΡΤΑ: Πορφ.Μητροπολίτου 14, 26810 75520
techlabeu@gmail.com

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την 2η Τροποποίηση της Προκήρυξης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020, και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ» και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 03: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Επενδυτική Προτεραιότητα 3c “Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών” και στον Ειδικό Στόχο 3.3.1: «Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της Περιφέρειας» ως προς τα ακόλουθα σημεία: · Η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Πέμπτη 19/11/2020 ώρα 15.00

Η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Πέμπτη 19/11/2020 ώρα 15.00.